Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel B-14 Buitenlandse studenten

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel B : 14

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel B - 14 Buitenlandse studenten
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
B-14 Inhoudsopgave
1 B-14-1 Buitenlandse studenten