Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel B-15 Verblijf voor familiebezoek

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel B : 15

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel B - 15 Verblijf voor familiebezoek
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
B-15 Inhoudsopgave
1 B-15-1 t/m 5 Verblijf voor familiebezoek
(B-15-1) Algemeen
(B-15-1.1) Visumplichtige vreemdelingen
(B-15-1.2) Niet-Visumplichtige vreemdelingen, voor wie wel een machtiging tot voorlopig verblijf is vereist
(B-15-1.3) Niet-Visumplichtige vreemdelingen die zijn vrijgesteld van het vereiste van een machtiging tot voorlopig verblijf
(B-15-2) Toelatingscriteria
(B-15-3) Machtiging tot voorlopig verblijf
(B-15-4) Bevoegdheidsvragen
(B-15-5) Beperkingen en voorschriften