Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel B-17 Ex-Nederlanders

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel B : 17

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel B - 17 Ex-Nederlanders
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
B-17 Inhoudsopgave
1 B-17-1 t/m 5 Ex-Nederlanders
(B-17-1)Algemeen
(B-17-2)Toelatingscriteria
(B-17-3)Machtiging tot voorlopig verblijf
(B-17-4)Bevoegdheidsvragen
(B-17-5)Beperkingen en voorschriften