Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel B-6 Europees Verdrag sociale en medische bijstand

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


font color=blue size=2 face=geneva> Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel B : 6

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel B - 6 Vreemdelingen en het Europees Verdrag m.b.t. sociale en medische bijstand
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
B-6 Inhoudsopgave
1 B-6-1 Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag m.b.t. sociale en medische bijstand van toepassing is