Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel B-8 Staatlozen

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel B : 8

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel B - 8 Staatlozen
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
B-8 Inhoudsopgave
1 B-8-1 t/m 4 (B-8-1)Algemeen
(B-8-2)Bewijs Staatloosheid
(B-8-3)Praktisch belang
(B-8-4)Uitvoering bij artt. 104-106 Vb
(B-8-4.1)Schorsende werking ex art. 104 Vb
(B-8-4.2)Het horen van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
(B-8-4.3)Uitzonderingen