CMR Database: VC 1982 Deel D Modellen bij A4-2

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel D Modellen bij A4 2

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel D : Modellen bij A4-2
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
Direct naar Regelgeving van Vc 1982 Deel: A4
Deel D Modellen:
Bij A4-2 : D1 Inlichtingen n.a.v. een visumaanvraag
Bij A4-2 : D2 Tekst stempel visumverklaring c.q. geldig maken van een visum voor meerdere reizen
Bij A4-2 : D3 Bericht omtrent het geldig maken voor meerdere reizen, c.q. verlenging van een visum door het hoofd van de plaaatselijke politie op eigen gezag
Bij A4-2 : D4 Verzoek om machtiging tot het geldig maken voor meerdere reizen c.q. verlenging van een visum door hoofd plaatselijke politie
Bij A4-2 : D5 Verrekeningstaat ontvangen visum gelden