Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel A-4

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel A : 4 Toelating

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel A - 4 Toelaling
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
Direct naar Modellen bij A4
A-4 Algemeen deel, tabblad
A-4 Algemeen deel, inhoudsopgave
1 A-4-1 Inleiding
2 A-4-2 Verblijf in de vrije termijn
3 A-4-3 De machtiging tot voorlopig verblijf (m.v.v.)
4 A-4-4 Verzoeken betreffende de vergunning tot verblijf, de vergunning tot vestiging en de toelating als vluchteling (16 Vw jo. 52 Vb en 28 VV)
5 A-4-5 De vergunning tot verblijf
6 A-4-6 De vergunning tot vestiging
7 A-4-7 De toelating als vluchteling (art. 15 Vw)
8 A-4-8 Het verblijfsrecht krachtens art. 10 tweede lid Vw
9 A-4-9 Kennisgeving van beschikkingen; uitreiking en inhouding van identiteitspapieren
10 A-4-10 Visa voor terugkeer