CMR Database: VC 1982 Deel D Modellen bij A4-3: D7

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel D : Modellen bij A4 : Modellen bij A4-3

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel D: Modellen bij A4-3: D7
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
Direct naar Regelgeving van Vc 1982 Deel: A4
Deel D Modellen:
Bij A4-3: Inhoudsopgave
Bij A4-3: Aanbiedingsbrief referent
Bij A4-3: D7-B11-1 Arbeid in loondienst
Bij A4-3: D7-B11-2 Stage
Bij A4-3: D7-B13 Au pair
Bij A4-3: D7-B14-1 Hoger onderwijs
Bij A4-3: D7-B14-2 Voorbereidend jaar
Bij A4-3: D7-B14-3 Uitgenodigde studenten
Bij A4-3: D7-B15 Familiebezoek
Bij A4-3: D7-B17 Ex-Nederlander
Bij A4-3: D7-B19-1 Huwelijkspartner Nederlander, vluchteling, asiel
Bij A4-3: D7-B19-2 Huwelijkspartner houder vergunning verblijf
Bij A4-3: D7-B19-3 Huwelijkspartner houder vergunning vestiging
Bij A4-3: D7-B19-4 Positief advies van het hoofd van plaatselijke politie omtrent afgifte m.v.v.
Bij A4-3: D7-B19-5 Minderjarige kinderen houder vergunning verblijf
Bij A4-3: D7-B19-6 Positief advies van het hoofd van plaatselijke politie omtrent afgifte m.v.v. bij minderjarige kinderen
Bij A4-3: D7-B19-7 Positief advies van het hoofd van plaatselijke politie omtrent afgifte m.v.v. bij gezinsleden van voor studie (HO) toegelaten vreemdelingen
Bij A4-3: D7-B19-8 Verblijf bij partner
Bij A4-3: D7-B19-9 Gezinsleden van een begunstigd E.E.G.-onderdaan