Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel A: A 4 Toelating

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Titelblad
0 Inhoud A 4
1 Inleiding
2 Verblijf in de vrije termijn
3 Visa voor kort verblijf
4 Algemene toelatingsvoorwaarden
5 Machtiging tot voorlopig verblijf
6 Vergunning tot verblijf
7 Vergunning tot vestiging
8 De toelating als vluchteling Zie nader: Deel B-7
9 Het verblijfsrecht krachtens art. 10, tweede lid, Vw
10 Kennisgeving van beschikkingen