Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel D: Modellen D29

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Model D29-1A Buiten behandeling stellen aanvraag vergunning tot verblijf
Model D29-1B Buiten behandeling stellen aanvraag vergunning tot vestiging
Model D29-1C Buiten behandeling stellen aanvraag vergunning tot verblijf/vergunning tot vestiging
Model D29-2 Niet voldaan aan voorwaarden gezinshereniging met houder vergunning tot verblijf
Model D29-3 Niet voldaan aan voorwaarden gezinshereniging met houder vergunning tot vestiging
Model D29-3A Niet voldaan aan voorwaarden gezinshereniging kind met houder vergunning tot vestiging
Model D29-4 Verruimde gezinshereniging
Model D29-5 Voorbereidend jaar studie bij aanvraag verstreken
Model D29-6 Geen duurzame middelen van bestaan
Model D29-7 Geen vijf jaar legaal verblijf
Model D29-8 Vreemdeling heeft zijn hoofdverblijf buiten Nederland gevestigd