Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel D (23 t/m 46)

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Deel D23 Beschikking verlenen of verlengen geldigheidsduur vergunning
Deel D24 Beschikking verlenen vergunning tot verblijf voor een ander doel dan het gevraagde
Deel D25 Beschikking verlenen vergunning tot verblijf waaraan voorschrift tot het stellen van zekerheid is verbonden
Deel D26 Waarborgsom
Deel D27 Leeg document (gereserveerd)
Deel D28 Beschikking tot weigering van het verlenen of verlengen geldigheidsduur vergunning
Deel D29 Weigering/buiten behandeling stellen vergunning tot verblijf
Deel D30 Beschikking intrekking vergunning tot verblijf
Deel D31 Verzoek aan Nederlandse Vertegenwoordiging in het buitenland om een beschikking uit te reiken
Deel D32 Mededelingen rechten en plichten houder vreemdelingendocument
Deel D33 Leeg document (gereserveerd)
Deel D34 Ongewenstverklaring (folder)
Deel D35 Last tot uitzetting
Deel D36 Opdracht tot overgave vreemdeling aan buitenlandse grensautoriteiten
Deel D37 Verklaring tot intrekking van toelatingsprocedure(s)
Deel D38 Ontvangstbewijs tijdelijk in bewaring nemen van reis- en/of identiteitspapieren
Deel D39 Bericht aan IND omtrent verwijdering van een vreemdeling
Deel D40 Kennisgeving art.92 Vreemdelingenbesluit
Deel D41 Vragenlijst en toelichting vreemdelingen uit Verre Oosten
Deel D42 Declaratie kosten verwijdering
Deel D43 Opgave ingenomen gelden van per vliegtuig verwijderde vreemdelingen
Deel D44 SIS-signalering
Deel D45 Bevel tot bewaring
Deel D46 Verzoek opneming van een in bewaring gestelde vreemdeling in het huis van bewaring

Vorige en volgende delen:
D1 t/m D22 ... D23 t/m D46 ... D47 t/m D70 ... D71 t/m D84