Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel D: Modellen D32

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Model D32-1 Mededeling rechten en plichten houder vreemdelingendocument document A en B
Model D32-2 Mededeling rechten en plichten houder vreemdelingendocument document C
Model D32-3 Mededeling rechten en plichten houder vreemdelingendocument document D
Model D32-4 Mededeling rechten en plichten houder vreemdelingendocument document E
Model D32-5 Mededeling rechten en plichten houder vreemdelingendocument document F1, F2 en F3
Model D32-6 Rappelbrief gericht aan vreemdeling omtrent tijdige verlenging van de geldigheidsduur van de vergunning tot verblijf