Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel D: Modellen D41

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Model D41-1 Vragenlijst voor vluchtelingen uit het Verre Oosten
Model D41-2 Toelichting bij de vragenlijst