Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel D: Modellen D54

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Model D54A-1 Inlichtingenformulier voor het vragen van inlichtingen conform art.90 Vb
Model D54A-2 Antwoordformulier voor het verstrekken van inlichtingen conform art.90 Vb
Model D54B-1 Inlichtingenformulier voor het aanvragen van gegevens conform art.90 Vb
Model D54B-2 Inlichtingenformulier voor het verstrekken van gegevens conform art.90 Vb
Model D54C Kwartaaloverzicht betreffende zelfstandige beslissingen Immigratie en Naturalisatiedienst