Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel D (47 t/m 70)

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Deel D47 Opheffing van een maatregel als bedoeld in 7a/17a/18a/18b/26 Vreemdelingenwet
Deel D48 Verzoek om ontslag uit een huis van bewaring
Deel D49 Kennisgeving vrijheidsontneming op grond van 7a/18b/26 Vreemdelingenwet
Deel D50 Checklist mw-vereiste
Deel D51 Bezwaar- en beroepsclausules
Deel D52 Vreemdelingenregistratiekaart (roze)
Deel D53 Vreemdelingenverwijskaart (blauw)
Deel D54 Informatieformulieren en overzicht zelfstandige beslissingen
Deel D55 Kennisgeving door vreemdeling van adresverandering
Deel D56 Verzoek om inlichtingen betreffende een vreemdeling die verhuisd is naar een andere gemeente
Deel D57 Leeg document (gereserveerd)
Deel D58 Tewerkstellingsvergunning
Deel D59 TBC-formulier
Deel D60 Studieverklaring
Deel D61 Staat van inlichtingen voorstel aanvraag vergunning tot verblijf buitenlands pleegkind
Deel D62 Staat van inlichtingen verzoek toestemming tot opneming van een buitenlands pleegkind
Deel D63 Bewustverklaring van verblijf voor een tijdelijk doel
Deel D64 Verklaring voor het Regionaal Bureau voor de Arbeidsvoorziening
Deel D65 Restitutieformulieren
Deel D66 Visa-aanvragen en beschikkingen
Deel D67 Verklaring burgerlijke staat c.q. buitenhuwelijkse kinderen
Deel D68 Au pair verklaring
Deel D69 Medische gegevens en DNA
Deel D70 Verhuismutaties

Vorige en volgende delen:
D1 t/m D22 ... D23 t/m D46 ... D47 t/m D70 ... D71 t/m D84