Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel D: Modellen D65

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Model D65-1 Formulier restitutie garantiesom
Model D65-2 Formulier teruggave van passagebiljet