Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel D: Modellen D66

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Model D66-1 Aanvraag verlenging geldigheidsduur visum
Model D66-2 Aanvraag verlening terugkeervisum
Model D66-3 Beschikking tot niet-inwilliging aanvraag verlenging van een visum
Model D66-4 Beschikking tot niet-inwilliging aanvraag van een terugkeervisum voor vreemdelingen die langer dan drie maanden zijn toegelaten
Model D66-5 Beschikking tot niet-inwilliging aanvraag van een terugkeervisum voor vreemdelingen die in Nederland een definitieve beslissing over hun verblijf mogen afwachten