Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel D: Modellen D75

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Model D75-1 Aanwijzing ingevolge art.17b Vreemdelingenwet
Model D75-2 Vervolgaanwijzing ingevolge art.17b Vreemdelingenwet
Model D75-3 Proces-verbaal aanwijzing ex art.17b Vreemdelingenwet