Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel D (71 t/m 84)

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Deel D71 Brief aan houder van een art.10 lid 2 Vw-status
Deel D72 Bericht aan de IND omtrent een vrijheidsbeperkende of vrijheidsbenemende maatregel
Deel D73 Lichtingsverzoek
Deel D74 Aanwijzing ex art.18b Vreemdelingenwet
Deel D75 Aanwijzingen ex art.17b Vreemdelingenwet
Deel D76 Bericht omtrent signalering
Deel D77 Rapportage vreemdelingenbewaring
Deel D78 Geleidebriefchecklist art.7a/18a/26 Vreemdelingenwet
Deel D79 Schijnhuwelijk
Deel D80 Verblijfsvergunningen
Deel D81 Aanvragen vergunningen
Deel D82 Reizigerslijst voor schoolreizen
Deel D83 Afspraakbevestiging
Deel D84 Arbeidsongeschiktheidsverklaring

Volgende delen:
D1 t/m D22 ... D23 t/m D46 ... D47 t/m D70 ... D71 t/m D84