Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel D: Modellen D79

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Model D79-1 Verklaring ex art.44-1 onder j Boek 1 BW
Model D79-2 Vragenlijst
Model D79-3 Terugmeldformulier en afloopbericht schijnhuwelijk