Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel D: Modellen D79

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Model D80A Vergunning tot vestiging
Model D80B Toelating als vluchteling
Model D80C Verblijf voor onbepaalde duur
Model D80D Vergunning tot verblijf
Model D80E Verblijfskaart van een onderdaan van een Lid-Staat van de EG
Model D80F1 Voorwaardelijke vergunning tot verblijf
Model D80F2 Voorwaardelijke vergunning tot verblijf
Model D80F3 Voorwaardelijke vergunning tot verblijf
Model D80W Registratiekaart Meldingsplicht Asielzoeker