Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: Vc 1982

Vreemdelingencirculaire van 1982
vastgesteld op: 26-10-1982
in werking getreden op: 01-02-1983

Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (8/12/1992)

Voorblad Voorblad en overzicht van supplementen
Deel A Algemeen
Deel B Bijzonder Deel
Deel C Bijlagen
Deel D Modellen