CMR Database: VC 1982 Deel C 34

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel C : Bijlagen nr. 34
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
C34 - 1 Verordening (EEG) nr. 1251-70