Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire:
Overzicht van:
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire (TBV) en
Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire (WBV) en
werkinstructies (WI) Informatieberichten (IB)

De Vc is eerst uitgebracht in 1966: Vc66, daarna is de Vc een aantal malen herzien: Vc82, Vc94 en Vc 2000
De Vc 2000 is in 2013 vrijwel geheel herschreven en opnieuw ingedeeld.
Alhoewel een nieuwe aanduiding als Vc 2013 daarmee voor de hand lag, is de formele benaming hetzelfde gebleven.

WBV, WI en IB
sinds 2009
TBV en WI
van 2000 - 2009
TBV en WI
van 1994 - 2000
TBV
1982 - 1994
TBV
1966 - 1982

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
geen TBVs in 1967
geen TBVs in 1966

ZOEKEN in alle beschikbare documenten