Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1966
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1966
uitgebracht in de jaren 1966 t/m 1982
jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum m.b.t.

Eerdere jaren
1968
1969
1970

1971 TBV66 1971 01 Herhaling van mededeling (TBV 66 1970 1) mbt uitreiken folders betreffende wenken voor vreemdelingen met het oog op verblijf in Nederland 849/E.367 TVG-A.245 21/05/1971 Deel A
TBV66 1971 02 Intrekking Rijksbijdrageregeling vreemdelingen AJZ 2168/E-1180-A 244 17/03/1971 Bijlage C-9

Latere jaren
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982