Documentatie Database: Vc : Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1982:
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1982
uitgebracht in 1983

Vc 1982 is vastgesteld bij beschikking van 26 oktober 1982 en in werking getreden op 1 februari 1983
jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum m.b.t.

Eerdere Jaren
1982

1983 Geen TBV's uitgebracht in 1983.

Latere Jaren
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994