Documentatie Database: Vc : Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1982:
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1982
uitgebracht in 1985

Vc 1982 is vastgesteld bij beschikking van 26 oktober 1982 en in werking getreden op 1 februari 1983
jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum m.b.t.

Eerdere Jaren
1982 1983 1984

1985 TBV82 1985 ?? Hoogstwaarschijnlijk allereerste wijziging van de Vc82 in aparte beschikking, die echter niet als TBV wordt aangemerkt
De tekst van deze TBV is niet beschikbaar.
Zie art.1 van besluit van de Stscr. v.J. in Stcrt van 30/06/1986 waarin wordt gesteld dat de Vc82: laatstelijk (is) gewijzigd bij beschikking van 14 maart 1985.
14/03/1985

Latere Jaren
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994