Documentatie Database: Vc : Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1982:
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1982
uitgebracht in 1986

Vc 1982 is vastgesteld bij beschikking van 26 oktober 1982 en in werking getreden op 1 februari 1983
jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum m.b.t.

Eerdere Jaren
1982 1983 1984 1985

1986 TBV82 1986 01 Inzake toelating van niet-huwelijkse partners van begunstigde EEG-onderdanen
De tekst van deze TBV is niet beschikbaar. De link verwijst naar een publicatie in Migrantenrecht en de Staatscourant waarin deze TBV wordt omschreven
AJZ 5205/E-3861 30/06/1986
1986 TBV82 1986 02 Inzake in derde supplement op de Vreemdelingenciculaire 1982 weggevallen bladzijde
De tekst van deze TBV is niet beschikbaar. De link verwijst naar een publicatie in Migrantenrecht en de Staatscourant waarin deze TBV wordt omschreven
AJZ 5705/E-4178 23/07/1986
1986 TBV82 1986 03 Inzake remigratieregelingen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AJZ 5183/E-3832 ../10/1986
1986 TBV82 1986 04 Inzake toelating van buitenlandse studenten tot de examens van het wetenschappelijk onderwijs 02/12/1986

Latere Jaren
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994