Documentatie Database: Vc : Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1982:
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1982
uitgebracht in 1987

Vc 1982 is vastgesteld bij beschikking van 26 oktober 1982 en in werking getreden op 1 februari 1983
jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum m.b.t.

Eerdere Jaren
1982 1983 1984 1985 1986

In tegenstelling tot de nummering bij de Vc 1966 zijn de TBV's van de Vc 1982 niet per jaar opnieuw genummerd, maar doorlopend.
Aangezien in 1986 TBV's met de nummers 1 t/m 4 zijn verschenen, begint 1987 met nr 5

1987 TBV82 1987 05 Inzake informatietelefoon 139/987 02/04/1987
1987 TBV82 1987 06 Inzake maatregelen om de behandeling van asielverzoeken te versnellen 152/987 15/04/1987
1987 TBV82 1987 07 Inzake verlaging meerderjarigheidsgrens
De tekst van deze TBV zelf is niet beschikbaar. De link verwijst naar een publicatie in Migrantenrecht en de Staatscourant waarin deze TBV wordt omschreven
274/987 08/07/1987
1987 TBV82 1987 08 Inzake aspirant-pleegouders van adoptiefpleegkinderen te stellen eisen
De tekst van deze TBV is niet beschikbaar. De link verwijst naar een publicatie in Migrantenrecht en de Staatscourant waarin deze TBV wordt omschreven
19/08/1987
1987 TBV82 1987 09 Inzake W-document (wekelijkse aanmelding) 433/987 19/08/1987
1987 TBV82 1987 10 Inzake verlaging meerderjarigheidsgrens naar 18 jaar 450/987 30/10/1987
1987 TBV82 1987 11 Registratieformulier D-54 406/987 29/10/1987 Modellen: Deel D (bij A9)
1987 TBV82 1987 12 Onbekend - okt-dec 1987
1987 TBV82 1987 13 Signalering ovr- ovp ter verwijdering 477/987 29/12/1987

Latere Jaren
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994