Documentatie Database: Vc : Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1982:
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1982
uitgebracht in 1989

Vc 1982 is vastgesteld bij beschikking van 26 oktober 1982 en in werking getreden op 1 februari 1983
jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum m.b.t.

Eerdere Jaren
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

1989 TBV82 1989 20 Procedurele aspecten van art. 8 EVRM 563/988 12/01/1989
1989 TBV82 1989 21 Afschaffing B-status 128/989 21/04/1989
1989 TBV82 1989 22 Onbekend apr-jul 1989
1989 TBV82 1989 23 Buitenlandse pleegkinderen 277/989 14/07/1989
1989 TBV82 1989 24 Overdracht doorlaatposten 268/989 11/07/1989
1989 TBV82 1989 25 Onbekend - jul-nov 1989
1989 TBV82 1989 26 Beëindiging van ROA-verstrekkingen 401/989 15/11/1989
1989 TBV82 1989 27 Geautomatiseerde verwerking van gegevens over vreemdelingen 291/989 05/11/1989
1989 TBV82 1989 28 Aantekeningen in reisdocumenten van (ex-)asielzoekers 497/989 06/12/1989
1989 TBV82 1989 29 W-document 457/989 15/11/1989
1989 TBV82 1989 30 Verwijdering Tamils 495/989 08/12/1989
1989 TBV82 1989 31 Studiebeleid Hoger Onderwijs 500/989 08/12/1989

Latere Jaren
1990 1991 1992 1993 1994