Documentatie Database: Vc : Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1982:
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1982
uitgebracht in 1990

Vc 1982 is vastgesteld bij beschikking van 26 oktober 1982 en in werking getreden op 1 februari 1983
jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum m.b.t.

Eerdere Jaren
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

1990 TBV82 1990 32 Indeling werkzaamheden Bureau Visadienst 2274/90/DVZ 22/01/1990
1990 TBV82 1990 33 Verblijfsbeëindiging en ongewenstverklaring 7287/90/DVZ 20/02/1990
1990 TBV82 1990 34 Informatie-uitwisseling Vreemdelingendienst - Gemeentelijke Sociale Dienst 8936/90/DVZ 07/03/1990
1990 TBV82 1990 35 Adreswijziging en indeling werkzaamheden Bureau Visadienst 21411/90/DVZ 25/06/1990
1990 TBV82 1990 36 Werkloze buitenlandse werknemers 25399/90/DVZ 30/07/1990
1990 TBV82 1990 37 Onbekend Obekend

Latere Jaren
1991 1992 1993 1994