Documentatie Database: Vc : Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1982:
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1982
uitgebracht in 1991

Vc 1982 is vastgesteld bij beschikking van 26 oktober 1982 en in werking getreden op 1 februari 1983
jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum m.b.t.

Eerdere Jaren
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1991 TBV82 1991 38 Inzake valse/vervalste documenten
De tekst van deze TBV is niet beschikbaar. De link verwijst naar de inhoudsopgave van supplement 6 van de Vc (sept. 1991) waarin deze TBV wordt omschreven
15/02/1991
1991 TBV82 1991 39 Verlaging leeftijdsgrenzen in gezinsherenigignsbeleid
De tekst van deze TBV is niet beschikbaar. De link verwijst naar Migrantenrecht (nr.5 1991) waarin deze TBV wordt omschreven
11/03/1991
1991 TBV82 1991 40 Beleid voor chauffeurs in het internationale wegtransport 45595/91/DVZ/IV 15/05/1991
1991 TBV82 1991 41 Verhuismutaties 127740/91/DVZ 13/05/1991
1991 TBV82 1991 42 Tewerkstelling van asielzoekers 47412/91/DVZ 18/03/1991
1991 TBV82 1991 43 Informatie-uitwisseling vreemdelingendienst - Gemeentelijke Sociale Dienst
Kennelijk per abuis aangeduid met TVV 43 ipv TBV 43
129490/91/DVZ 07/06/1991
1991 TBV82 1991 44 Informatie-uitwisseling vreemdelingendienst - Belastingdienst m.b.t. aanvragen voor Sofi-nummer 157522/91/DVZ 11/11/1991
1991 TBV82 1991 45 Toelatingsbeleid oudere vreemdelingen 149627/91/DVZ 19/11/1991
1991 TBV82 1991 46 Bericht omtrent verwijdering 1654643/91/DVZ 15/11/1991
1991 TBV82 1991 47 Gedoogdenregeling 165646/91/DVZ 04/12/1991
1991 TBV82 1991 48 Geconcentreerde behandeling van asielverzoeken en besluitvorming in eerste aanleg 165650/91/DVZ 04/12/1991
1991 TBV82 1991 49 Einde overgangsregeling vrij verkeer van Spaanse en Portugese onderdanen 173513/91/DVZ 30/12/1991

Latere Jaren
1992 1993 1994