Documentatie Database: Vc : Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1982:
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1982
uitgebracht in 1992

Vc 1982 is vastgesteld bij beschikking van 26 oktober 1982 en in werking getreden op 1 februari 1983
jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum m.b.t.

Eerdere Jaren
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

1992 TBV 82 1992 50 Vrijwillig vertrek van vreemdelingen onder het Terugkeerprogramma 169360/91/DVZ 08/01/1992
1992 TBV 82 1992 51 Ontheffing paspoortvereiste - Wijziging Voorschrift Vreemdelingen SBO/180251/92/DVZ 13/02/1992
1992 TBV 82 1992 52 Garantstelling 175100/92/DVZ 16/01/1992
1992 TBV 82 1992 53 Wijziging aanvraagprocedure en distributie van verblijfsdocumenten/W-documenten 180214/92/DVZ 06/02/1992
1992 TBV 82 1992 54 Aanvraagprocedure en distributie van verblijfsdocumenten/ W-documenten 192288/92/DVZ 31/03/1992
1992 TBV 82 1992 55 Vreemdelingenbewaring (capaciteitsverdeling in huizen van bewaring; opnameregeling, declaratie kosten van bewaring) 201089/92/DVZ 06/05/1992
1992 TBV 82 1992 56 Toelatingsbeleid oudere vreemdelingen 201067/92/DVZ 06/05/1992
1992 TBV 82 1992 57 Onbekend; niet gepubliceerd - --/--/1992
1992 TBV 82 1992 58 Ontheffing paspoortvereiste 211217/92/DVZ 22/06/1992
1992 TBV 82 1992 59 Legalisatie en verificatie van buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen 356212/93/DVZ 04/06/1992
1992 TBV 82 1992 60 Verblijfsrecht economisch niet-actieve EG-onderdanen 211197/92/DVZ 29/06/1992
1992 TBV 82 1992 61 Gedoogdenregeling 211204/92/DVZ 24/06/1992
1992 TBV 82 1992 62 Wijziging modellen D8 215247/92/DVZ 01/07/1992
1992 TBV 82 1992 63 Ontheemde (ex)-Joegoslaven 218150/92/DVZ 20/07/1992
1992 TBV 82 1992 64 Jongerenuitwisselingprogramma's tussen Nederland en Australië en Nederland en Canada 218176/92/DVZ 22/07/1992
1992 TBV 82 1992 65 Onbekend. Niet gepubliceerd
Blijkend uit overzicht van TBV's
- --/--/1992
1992 TBV 82 1992 66 Chauffeurs in internationale wegtransport 229986/92/DVZ 21/09/1992
1992 TBV 82 1992 67 Kennisgeving van beschikkingen 229996/92/DVZ 01/10/1992
1992 TBV 82 1992 68 Onbekend. - --/--/1992
1992 TBV 82 1992 69 Verlenging regeling voor Ontheemde (ex)-Joegoslaven 255685/92/DVZ 20/10/1992
1992 TBV 82 1992 70 Onbekend - --/11/1992
1992 TBV 82 1992 71 Vrijheidsbenemende maatregelen: wijziging Vreemdelingenbesluit 262481/92/DVZ 19/11/1992

Latere Jaren
1993 1994