Documentatie Database: Vc : Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1982:
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1982
uitgebracht in 1993

Vc 1982 is vastgesteld bij beschikking van 26 oktober 1982 en in werking getreden op 1 februari 1983
jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum m.b.t.

Eerdere Jaren
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

1993 TBV 82 1993 72 Wijziging modellen D7 300459/93/DVZ 02/02/1993 Modellen bij Deel D
1993 TBV 82 1993 73 Invoering Electronisch W-document 301810/93/DVZ 11/03/1993
1993 TBV 82 1993 74 Onbekend - --/--/1993
1993 TBV 82 1993 75 Signaleringen 376416/93/DVZ 27/07/1993
1993 TBV 82 1993 76 Regeling voor ontheemde (ex-)Joegoslaven 312279/93/DVZ 31/03/1993
1993 TBV 82 1993 77 Automatisering vreemdelingenadministratie 310122/93/DVZ 29/06/1993
1993 TBV 82 1993 78 Regeling verblijf voor getuigeaangevers van vrouwenhandel 358399/93/DVZ 02/04/1993
1993 TBV 82 1993 79 Toelatingsbeleid alleenstaande minderjarige asielzoekers 358420/93/DVZ 26/04/1993
1993 TBV 82 1993 80 Vrijheidsbenemende maatregelen checklist /geleidebrief 383319/93/DVZ 11/08/1993
1993 TBV 82 1993 81 Onbekend - --/--/1993
1993 TBV 82 1993 82 TBC-Onderzoek 373161/93/DVZ 26/07/1993
1993 TBV 82 1993 83 Onbekend - --/--/1993
1993 TBV 82 1993 84 Identificatieplicht 379599/93/DVZ 27/07/1993
1993 TBV 82 1993 85 Onbekend - --/--/1993
1993 TBV 82 1993 86 Onbekend - --/--/1993
1993 TBV 82 1993 87 Gezinshereniging en gezinsvorming 388974/93/DVZ 09/09/1993
1993 TBV 82 1993 88 Introductie vvtv; ontheemden; gedoogden 418487/93/DVZ 29/12/1993

Latere Jaren
1994