Documentatie Database: Vc : Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1982:
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1982
uitgebracht in 1994

Vc 1982 is vastgesteld bij beschikking van 26 oktober 1982 en in werking getreden op 1 februari 1983
jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum

Eerdere Jaren
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

1994 In 1994 zijn zowel TBV's m.b.t. de Vc82 uitgebracht als de Vc94

Klik hier voor


Hieronder de TBV's mbt de Vc 1982


1994 TBV 82 1994 89 Onbekend Onbekend jan/apr 1994
1994 TBV 82 1994 90 mvv- en legesprocedures Onbekend 09 feb. 1994
1994 TBV 82 1994 90A Rectificatie (van nr 90): mvv- en legesprocedures 431523/94/IND 1 apr. 1994

  • Vc 1994
  • TBV's mbt Vc 1994