Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1994
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1994
en werkinstructies IND

uitgebracht in de jaren 1994 t/m 2001
Vc 1994 is vastgesteld bij beschikking van xx yy 1994 en in werking getreden op xx yy 1994

eerdere jaren:

(1966-1982) de Vc 1966: Overzicht van TBVs van Vc 1966
(1982-1994) de Vc 1982: Overzicht van TBVs van Vc 19821994 TBV nr 1 t/m 14
1995 TBV nr 1 t/m 7
1996 TBV nr 1 t/m 15
1997 TBV nr 1 t/m 13
1998 TBV nr 1 t/m 30
1999 TBV nr 1 t/m 26
2000 TBV nr 1 t/m 30
2001 TBV nr 1 t/m 13

Latere jaren (> 2000)
In 2001 is de geheel gewijzigde Vc 2000 ingevoerde: Overzicht van TBVs van Vc 2000