Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht

Documentatie : (Oude) Vreemdelingencirculaires : (Oude) Vreemdelingencirculaires van voor 1965 : Vc nr. 10


nr. omschrijving datum kenmerk
Vc 10 Vrijstellingen 28 December 1939 R 875/39 - GEHEIM
Vc 10 Vrijstellingen
(identiek aan de hierboven genoemde Vc behalve vwb formaat)
28 December 1939 R 875/39 - GEHEIM
Vc 10 Vrijstellingen (nieuw) 16 Augustus 1949 281 - GEHEIM

Bron: Deze vreemdelingencirculaire is afkomstig uit het archief van het museum van de KMar.
Centrum voor Migratierecht - Radboud Universiteit Nijmegen - Nederland
/ / webmaster cmr