Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht

Documentatie : (Oude) Vreemdelingencirculaires : (Oude) Vreemdelingencirculaires van voor 1965 : Vc nr. 3


nr. omschrijving datum kenmerk
Vc 3 Faciliteiten bij grensoverschrijding voor Belgische Onderdanen [a] 20 mei 1939 3 - GEHEIM
Vc 3 Faciliteiten bij grensoverschrijding voor Belgische Onderdanen [b] 17 augustus 1939 6767 - GEHEIM

Bron: Deze vreemdelingencirculaire is afkomstig uit het archief van het museum van de KMar.
Centrum voor Migratierecht - Radboud Universiteit Nijmegen - Nederland
/ / webmaster cmr