Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht

Documentatie : (Oude) Vreemdelingencirculaires : (Oude) Vreemdelingencirculaires van voor 1965 : Vc nr. 4


nr. omschrijving datum kenmerk
Vc 4 Verblijfsvergunning voor vreemdelingen
en vordering tot aanmelding van vreemdelingen
14 juni 1939 1166
Vc 4 Wijziging Vc No. 4: Visumplicht 5 maart 1939 95/3/39
Vc 4 Aanvulling Vc No. 4: Registratie van alle vreemdelingen 27 augustus 1940 R 1305

Bron: Deze vreemdelingencirculaire is afkomstig uit het archief van het museum van de KMar.
Centrum voor Migratierecht - Radboud Universiteit Nijmegen - Nederland
/ / webmaster cmr