Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht

Documentatie : (Oude) Vreemdelingencirculaires : (Oude) Vreemdelingencirculaires van voor 1965 : Vc nr. 5


nr. omschrijving datum kenmerk
Vc 5 Vc 5 over de voorwaarden tot overschrijding van de Nederlandsche grenzen 9 januari 1940 M 13806
BVV A 5 Buitengewoon Vreemdelingenvoorschrift A
over de buitenwerkingstelling van Vc 5
en het ingaan van nieuwe regels voor het "groote grensverkeer"
18 Juni 1940 R 1244/1940

Bron: Deze vreemdelingencirculaire is afkomstig uit het archief van het museum van de KMar.
Centrum voor Migratierecht - Radboud Universiteit Nijmegen - Nederland
/ / webmaster cmr