Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht

Documentatie : (Oude) Vreemdelingencirculaires : (Oude) Vreemdelingencirculaires van voor 1965 : Vc nr. 6


nr. omschrijving datum kenmerk
Vc 6 Identiteitsbewijzen voor vreemdelingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1 October 1939 2001

Bron: Deze vreemdelingencirculaire is afkomstig uit het archief van het museum van de KMar.
Centrum voor Migratierecht - Radboud Universiteit Nijmegen - Nederland
/ / webmaster cmr