Vreemdelingencirculaire 1966 VC 1966 Deel G-2

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1966 Deel G 2

Vreemdelingencirculaire van 1966: Deel G 2 - Vluchtelingen en Staatlozen
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1966 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 35e wijziging (02/09/1982)
1 Hoofdstuk I Algemeen
2 Hoofdstuk II Verzoek om toegang tot Nederland
3 Hoofdstuk III Binnenslands aangetroffen vreemdelingen
4 Hoofdstuk IV Toelating als vluchteling; intrekking van een zodanige vergunning
5 Hoodfstuk V Verdragsvluchtelingen
6 Hoofdstuk VI Staatslozen
7 Hoofdstuk VII Zeelieden-vluchtelingen
8 Hoofdstuk VIII Reisverkeer van vluchtelingen
9 Hoofdstuk IX Verlenging van reisdocumenten en terugname van vluchtelingen
10 Bijlage G2-a Uittreksel van het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichting
11 Bijlage G2-b Uittreskel uit de Nederlandse vertaling van de op 23 november 1957 te 's-Gravenhage gesloten overeenkomst betreffende zeelieden-vluchtelingen
12 Bijlage G2-c Reisverkeer van vluchtelingen
13 Bijlage G2-d Verlenging van reisdocumenten en terugname van vluchtelingen
14 Brief 18-07-1973 Asielzoekers AJZ 3934-2522-A-271
15 Brief 21-02-1974 Behandeling van asielaanvragen AJZ 3934-2522-A-276
16 Brief 15-10-1974 Toepassing art 15 Vw AJZ 3934-2522-A-284
17 Brief 31-10-1975 Toepassing art 15 Vw AJZ 3934-2522-A-297
18 Brief 14-12-1976 Wijziging in behandeling asielaanvragen AJZ 3934-2522-A-308
19 Brief 07-11-1977 Het stellen van aantekeningen inzake verzoeken om toelating als vluchteling en vergunning tot verblijf AJZ 3934-2522-A-325