Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht

Documentatie : (Oude) Vreemdelingencirculaires : (Oude) Vreemdelingencirculaires van voor 1965 : Vc nr. 7


nr. omschrijving datum kenmerk
Vc 7 Doorlating van Zeelieden van vreemde nationaliteit 28 September 1939 2018
Vc 7A Doorlating van Zeelieden; Toevoegsel [a] 26 Oktober 1939 Algemeen PolitieBlad

Bron: Deze vreemdelingencirculaire is afkomstig uit het archief van het museum van de KMar.
Centrum voor Migratierecht - Radboud Universiteit Nijmegen - Nederland
/ / webmaster cmr