Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht

Documentatie : (Oude) Vreemdelingencirculaires : (Oude) Vreemdelingencirculaires van voor 1965 : Vc nr. 8


nr. omschrijving datum kenmerk
Vc 8A Woonplaats van "vluchtelingen" in Nederland gekomen na 1 Maart 1938 24 Juni 1940 R 1241/40

Bron: Deze vreemdelingencirculaire is afkomstig uit het archief van het museum van de KMar.
Centrum voor Migratierecht - Radboud Universiteit Nijmegen - Nederland
/ / webmaster cmr