Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht

Documentatie : (Oude) Vreemdelingencirculaires : (Oude) Vreemdelingencirculaires van voor 1965 : Vc nr. 9


nr. omschrijving datum kenmerk
Vc 9 Controle op het inkomende en uitgaande verkeer van vreemdelingen 20 April 1940 R 1069
Vc 9 Aanvulling op Vc 9: Visum 29 April 1940 R 1069/C
Vc 9 Toevoegsel [a] bij Vc 9: Gebruik van blokletters op formulieren 26 April 1940 R 1069 C/II

Bron: Deze vreemdelingencirculaire is afkomstig uit het archief van het museum van de KMar.
Centrum voor Migratierecht - Radboud Universiteit Nijmegen - Nederland
/ / webmaster cmr