Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht

Documentatie : (Oude) Vreemdelingencirculaires : (Oude) Vreemdelingencirculaires van voor 1965 : Vc A (1948)


nr. omschrijving datum kenmerk
Vc A Ongewenst verblijf van personen met Duitsche nationaliteit 1 october 1945 Al. 42
1 Aanvulling: Verzoeken verblijf hier te lande van personen van Duitsche nationaliteit 10 december 1945 Al. 42
2 1e wijziging: Ter voorkoming van in de praktijk gerezen misverstand 2 september 1946 Al. 42a
3 2e wijziging: Vergunning tot tijdelijk voortgezet verblijf 25 augustus 1947 Al. 42/40
4 Aanvulling: Vooraf waarschuwen van ongewenste Duitsers 8 october 1947 Al. 42/51
5 3e wijziging: Voortgezet verblijf van personen van Duitse nationaliteit 18 october 1947 Al. 42/523
6 Wijze van aanhouding van Duitsers in verband met hun overbrenging naar het transitkamp Mariƫnbosch 19 april 1948 Al. 42 ...

Bron: Deze vreemdelingencirculaire is afkomstig uit het archief van het museum van de KMar.
Centrum voor Migratierecht - Radboud Universiteit Nijmegen - Nederland
/ / webmaster cmr