Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht

Documentatie : (Oude) Vreemdelingencirculaires : (Oude) Vreemdelingencirculaires van voor 1965 : Vc B (1945)


nr. omschrijving datum kenmerk
Vc B Het verleenen van werkvergunningen aan vreemdelingen 8 november 1945 Al. 59
A1 Aanvulling 1: tewerkstelling van Belgen 22 december 1945 Al. 59
A2 Aanvulling 2: Gebleken is dat controle niet plaatsvindt 25 februari 1946 Al. 59
B1 Bijlage 1: tewerkstelling van Oostenrijkse huishoudelijke hulpen 27 Januari 1950 Al. 59/VI
B2 Bijlage 2: het hier te lande verrichten van arbeid door Indonesiërs. 27 december 1953 Al. 59/VI/2

Bron: Deze vreemdelingencirculaire is afkomstig uit het archief van het museum van de KMar.
Centrum voor Migratierecht - Radboud Universiteit Nijmegen - Nederland
/ / webmaster cmr