Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht

Documentatie : (Oude) Vreemdelingencirculaires : (Oude) Vreemdelingencirculaires van voor 1965 : Vc C (1946)


nr. omschrijving datum kenmerk
Vc C Verzoeken van vreemde diplomatieke of consulaire ambtenaren om inlichtingen omtrent vreemdelingen 20 februari 1946 Al. 91
A1 Aanvulling 1: binnen 24 uur schriftelijk ambtsbericht 24 mei 1946 Al. 91
A2 Aanvulling 2: oproep tot naleving 4 juli 1950 Al. 91

Bron: Deze vreemdelingencirculaire is afkomstig uit het archief van het museum van de KMar.
Centrum voor Migratierecht - Radboud Universiteit Nijmegen - Nederland
/ / webmaster cmr