Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht

Documentatie : (Oude) Vreemdelingencirculaires : (Oude) Vreemdelingencirculaires van voor 1965 : Vc E (1946)


nr. omschrijving datum kenmerk
Vc E Vreemde verstekelingen aan boord van zeeschepen 8 april 1946 Al. 140
A1 Aanvulling 1: vluchtelingen 8 april 1953 Al. 140/2

Bron: Deze vreemdelingencirculaire is afkomstig uit het archief van het museum van de KMar.
Centrum voor Migratierecht - Radboud Universiteit Nijmegen - Nederland
/ / webmaster cmr