Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht

Documentatie : (Oude) Vreemdelingencirculaires : (Oude) Vreemdelingencirculaires van voor 1965 : Vc G (1946) Geheim


nr. omschrijving datum kenmerk
Vc G Verlies van het Nederlanderschap door zonder Koninklijk verlof zich in Duitschen krijgs- of staatsdienst te begeven 15 october 1946 Al. 144 Geheim
A1 Aanvulling 1: aanpassing ivm jurisprudentie Bijzonder Raad van Cassatie 2 februari 1948 Al. 144/37 nieuw
W1 Wijziging 1: Staatloze vreemdelingen; vereenvoudiging procedure 22 augustus 1949 Al. 144/37a
W2 Wijziging 2: weigering aanvaarding verblijfsvergunning 28 januari 1955 Al. 144/38

Bron: Deze vreemdelingencirculaire is afkomstig uit het archief van het museum van de KMar.
Centrum voor Migratierecht - Radboud Universiteit Nijmegen - Nederland
/ / webmaster cmr